Nieuws

14

GLOBAMIX deel 1: vanaf vandaag te bestellen 14/10/20

GLOBAMIX (Paemeleire & Moerkerke, 2020) is het zesde deel in de MIX-reeks. Het werkboek werd ontwikkeld voor het dynamisch assessment van volwassenen met ernstige afasie. Doel is op zoek te gaan naar restmogelijkheden die een ingangspoort kunnen zijn voor de behandeling (onderzoekend behandelen). Meer info en voorbeelden op www.mixreeks.be. bezoek de website

Onderweg naar betere dementiezorg (boek en ambassadeursfilmpjes) 07/10/20

Zes voorzieningen gingen aan de slag met persoongerichte dementiezorg. Hun ervaringen zijn neergepend in het nieuwe boek ‘Onderweg naar betere dementiezorg’. Er werden ook zes ambassadeursfilmpjes gemaakt (je kan ze vinden onder neurologie/dementie). bezoek de website

Studiedag VVL met lezingen over Communicare en GLOBAMIX (Gent, 27/10/2020) 23/09/20

CommuniCare: vloeiend(er) communiceren met mensen met afasie (60’) door Dorien Vandenborre (Thomas More Antwerpen) & Een verkennend onderzoek naar de betrouwbaarheid en klinische meerwaarde van globamix (60’) door Laura Fierens (Radboud Universiteit Nijmegen; UZ Antwerpen). bezoek de website

Oproep deelname enquete logopedisten in de eerste lijn (dringend) 23/09/20

De Academie voor de Eerste Lijn, een project gefinancierd door het fonds Daniel De Coninck beheerd door de Koning Boudewijn Stichting, wil de eerstelijnszorg verder versterken in zorg en welzijn. Daartoe is er nood aan een beter zicht op de werkomstandigheden ervan. En daar kan jij ons bij helpen! De Eerste Lijn of eerstelijnszorg is de brede noemer die we gebruiken voor zorg in de buurt die rechtstreeks toegankelijk is. Onder die noemer vinden we een brede waaier aan zorgverleners terug: huisartsen, thuisverpleegkundigen, vroedvrouwen, ergo- en kinesitherapeuten, logopedisten, podologen, eerstelijnspsychologen, diëtisten, apothekers, tandartsen, sociaal werkers, verzorgers... Ben jij werkzaam in de Eerste Lijn? Dan kan je deelnemen aan deze enquête. Vragen zoals ‘Hoe werk je samen met andere zorgverleners?’, ‘Hoe ondersteun je patiënten/cliënten in hun doelen en zelfzorg?’, … geven een zicht op de mate waarin reeds aan ‘doelgerichte zorg’, ‘zelfmanagement ondersteuning’ en ‘interdisciplinaire samenwerking en integratie’ wordt gedaan en waar er mogelijks nog bepaalde noden zijn die jij ervaart. De enquête wordt afgesloten eind september. bezoek de website

Driedaagse cursus ''Zorg voor mensen met afasie in de eerste mijn' (Hogeschool Utrecht, novemer-december-januari 2020-2021) 21/09/20

Na deze opleiding kun je in de eerste lijn mensen met afasie onderzoeken. Je kunt een diagnose stellen en een behandelplan opstellen. Je hebt voldoende handvatten de communicatie van en met iemand met afasie te verbeteren. bezoek de website

Driedaagse cursus ''Participeren met afasie' (Hogeschool Utrecht, maart-april-mei 2021) 21/09/20

Na deze cursus kun je evidence-based handelen in je dagelijkse werk met mensen met participatieproblemen als gevolg afasie. Je hebt een instrument tot je beschikking om participatieproblemen in kaart te brengen en inspiratie met betrekking tot de behandeling hiervan. bezoek de website

Gratis online boekvoorstelling mantelzorg NAH 2/10/2020 14/09/20

Veranderd leven - Veranderd netwerk - Veranderde krachten (Greet Demesmaeker). Over samenwerken met het netwerk en het krachtenperspectief als handelingskader bij personen met NAH bezoek de website

Nieuwe versie van de handleiding van de Nederlandse Benoem Test (NBT) 31/08/20

Plaats hier je aankondiging bezoek de website

Vacature Logopedist - Praktijk Neuropsychologie in Pelt 22/08/20

Plaats hier je aankondiging bezoek de website

Webinar - Zorgmogelijkheden na NAH: waar vind ik hulp? (17/09/2020, SIg vzw) 22/08/20

Plaats hier je aankondiging bezoek de website

Vacature: zelfstandig logopedist met specialisatie volwassenen (Lier, BE) 09/07/20

Plaats hier je aankondiging bezoek de website

Nieuwsflash NAH (Sig vzw) inclusief gratis download RINAH (reflectie-instrument NAH) 23/06/20

RINAH versie 2 (Wat heeft invloed op de evolutie van personen met NAH in de chronische fase?) + Themanummer over NAH tijdschrift Signaal (afzonderlijk te koop) + aankondiging GLOBAMIX en andere NAH publicaties bezoek de website

Nieuw educatiemateriaal CVA/afasie voor kinderen: "Oma praat zo gek ?!" 11/05/20

Neuroverpleegkundige Sarah Wulteput (AZ Maria Middelares, Gent) schreef een boek om aan kinderen uit te leggen wat een beroerte is. Er wordt ook ingegaan op de gevolgen van afasie. Verkrijgbaar voor slechts 12 euro (Frans/Nederlands). Aanrader. bezoek de website

Vernieuwde behandelrichtlijn ‘Logopedie bij ALS, PSMA en PLS’ 09/04/20

Het ALS Centrum Nederland heeft in samenwerking met de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie), Spierziekten Nederland en ALS Patients Connected de behandelrichtlijn ‘Logopedie bij ALS, PSMA en PLS’ herzien. In deze gratis richtlijn staan aanbevelingen voor logopedisten voor het vaststellen, evalueren en behandelen van problemen met de communicatie en/of eten en drinken. Auteur van de richtlijn is Sandra Offeringa. bezoek de website

Nieuwe links

31 toegevoegd laatste 14 dagen

Website van de MIXREEKS

GLOBAMIX - Algemeen || 14/10/20

Referentielijst

GLOBAMIX - Voorbeelden methodieken || 14/10/20

Overzicht medewerkers en testers

GLOBAMIX - Voorbeelden methodieken || 14/10/20

Voorbeeld beeldmateriaal

GLOBAMIX - Voorbeelden methodieken || 14/10/20

Voorbeeld theorie 1

GLOBAMIX - Voorbeelden methodieken || 14/10/20

Voorbeeld theorie 2

GLOBAMIX - Voorbeelden methodieken || 14/10/20

Voorbeeld scoring

GLOBAMIX - Voorbeelden methodieken || 14/10/20

Voorbeeld scoringsformulier 1

GLOBAMIX - Voorbeelden methodieken || 14/10/20

Voorbeeld scoringsformulier 2

GLOBAMIX - Voorbeelden methodieken || 14/10/20

Voorbeeld testmateriaal

GLOBAMIX - Voorbeelden methodieken || 14/10/20

Voorbeeld vragenlijst

GLOBAMIX - Voorbeelden methodieken || 14/10/20

Family Needs Questionnaire

GLOBAMIX - Communicatiepartners || 12/10/20

Caregiver Strain Index

GLOBAMIX - Communicatiepartners || 12/10/20

Caregiver Reaction Assessment

GLOBAMIX - Communicatiepartners || 12/10/20

CommuniCare (Hogeschool Utrecht)

GLOBAMIX - Communicatiepartners || 12/10/20

Cursus Con-tAct (Afasienet)

GLOBAMIX - Communicatiepartners || 12/10/20

PACT

GLOBAMIX - Communicatiepartners || 12/10/20

PACT partner interview

GLOBAMIX - Communicatiepartners || 12/10/20

GANBA cursussen

GLOBAMIX - Niet-talige cognitie || 12/10/20

Oxford Cognitive Screen-NL

GLOBAMIX - Niet-talige cognitie || 12/10/20

MODEM expertnetwerk ondersteunende technologie

GLOBAMIX - Ondersteunde communicatie || 12/10/20

Scenario Test

GLOBAMIX - Ondersteunde communicatie || 12/10/20

Webinar Visual Scene Displays and Aphasia

GLOBAMIX - Ondersteunde communicatie || 12/10/20

Overzicht Communicatie Ondersteunende Hulpmiddelen

GLOBAMIX - Ondersteunde communicatie || 12/10/20

THE MULTIMODAL COMMUNICATION SCREENING TASK FOR PERSONS WITH APHASIA

GLOBAMIX - Ondersteunde communicatie || 12/10/20

USER-Participatie, meetinstrument voor poliklinische revalidatie

GLOBAMIX - Activiteiten & participatie || 12/10/20