Nieuws

19

Hand-outs Afasieconferentie 2019 online 11/11/19

Plaats hier je aankondiging bezoek de website

Vacature: Waarnemend logopedist HagaziekenhuisDen Haag 03/11/19

Plaats hier je aankondiging bezoek de website

STUDIEDAG “ICF als tool voor het biopsychosociaal handelen in Vlaanderen 11/02/2019 (Brussel) 31/10/19

De studiedag richt zich tot al wie in Vlaanderen met de ICF bezig is, zowel in de sectoren welzijn, gezondheid, werk, onderwijs en beleid. We staan stil bij de nieuwste ontwikkelingen en tonen een groot aantal good practices op diverse vlakken. Na een plenair gedeelte in de voormiddag zijn er in de namiddag twee blokken voorzien met verschillende sessies. Wat verder vindt u het programma of druk op de rode knop voor meer uitleg bij de sessies en de sprekers. bezoek de website

Hand-outs How to improve communicative participation 30/10/19

Hand-outs van de presentatie van Frank Paemeleire op het Motor Speech Conference (25 oktober 2019, UZA). In de presentatie zijn verschillende links te vinden naar gratis artikels en bruikbare bronnen voor de behandeling. bezoek de website

Website met patiënteninformatie over functionele neurologische stoornissen 30/10/19

Functional Neurological Disorder (FND) : a patient's guide bezoek de website

ECAS: Screening op cognitieve en gedragsveranderingen bij ALS 28/10/19

Uitgebreide info over de onderdelen en toepassingen van het ECAS (Edinburgh Cognitive and Behavioural ALS Screen) bezoek de website

Vormingen over ICF door Sig VZW 21/10/19

Aanbod ICF-vormingen in november en december bezoek de website

Move app (werkwoorden oefenen met video) 14/10/19

Move is een logopedische behandelappplicatie voor afasiepatiënten die problemen hebben met het begrijpen en/of produceren van werkwoorden (inclusief 220 filmfragmenten waarmee werkwoorden worden getoond). bezoek de website

Aphasiaclinics studiedag 20 maart 2020 (thema: syntaxis) 14/10/19

Plaats hier je aankondiging bezoek de website

Aanbod afasiecursussen Hogeschool Utrecht 2019 09/10/19

CommuniCare, Zorg voor mensen met Afasie in de 1e lijn & participeren met afasie bezoek de website

Studiedag: weer aan het werk na NAH (Gijsegem, 30 oktober 2019) 08/10/19

Voor hulpverleners betrokken in het proces van arbeidsre-integratie na NAH. bezoek de website

Activiteiten in Vlaanderen voor de week van de NAH : 16-22 oktober 18/09/19

NAH-cafés over heel Vlaanderen + Infosessies voor breed publiek + Vorming voor professionals + Steunfonds NAH Sig + Reizende tentoonstelling NAH bezoek de website

ICF als denk- en handelingskader om maximale arbeidskansen te bieden in het kader van de activeringstrajecten 04/09/19

De opleiding is een inleidende studiedag inzake de ICF (Internationale Classificatie van Functioneren) met het oog op het opnemen van het casemanagement Zorg in de activeringstrajecten in het kader van het decreet houdende de werk- en zorgtrajecten. Datum: 18/11/2019 bezoek de website

Studiedag Thomas More: ernstige afasie en FIKS (21/11/2019) 28/08/19

Plaats hier je aankondiging bezoek de website

Multidisciplinaire Symposium over MS 16/08/19

Op 10 december 2019 vindt de 8e editie van het Multidisciplinaire Symposium over MS plaats, in het NBC te Nieuwegein. MSMS 2019 richt zich op alle professionals die betrokken zijn bij de behandeling en de zorg voor mensen met MS. Registreren kan via www.msms.nl. bezoek de website

Multidisciplinaire behandelprogramma's gericht op zelfmanagement bij personen met de ziekte van Parkinson: literatuuroverzicht en praktijkvoorbeeld. 26/06/19

Download hier ons artikel dat in 2018 verscheen in het Vlaamse tijdschrift 'Logopedie', met dank aan de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) voor het delen. APA-referentie [Aerts, A., Naeyaert, H., & Paemeleire, F. (2018). Multidisciplinaire behandelprogramma’s gericht op zelfmanagement bij personen met de ziekte van Parkinson: literatuuroverzicht en praktijkvoorbeeld. Logopedie, 31(6), 11-26.] bezoek de website

CommuniCare 05/06/19

Sinds vandaag kan je via onderstaande link een digitaal informatiepunt voor naasten van mensen met afasie op NEUROCOM raadplegen. Meer informatie over het gehele CommuniCare project is te vinden op de website van de hogeschool Utrecht https://husite.nl/communicare/ bezoek de website

E-learning 'Ik wil met je praten' 28/05/19

Een gratis e-learning over de gevolgen van Alzheimer op communicatie. bezoek de website

In gesprek met een spraakgebrek - Karen Hekking 13/05/19

Karen Hekking (1971) spreekt ‘anders’. Anders dan anderen en anders dan voorheen. Ooit was ze logopedist, nu heeft ze zelf een spraakgebrek. Ze beschrijft haar persoonlijke zoektocht naar het echte gesprek nadat ze haar spraak verloor. Hoe maak je echt contact als spreken niet meer vanzelf gaat? bezoek de website

Nieuwe links

0 toegevoegd laatste 14 dagen